https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/dopis-zenateho-muze-upravena-velikost-1280x640.jpg

Byl jsem oklamán. Oklamán ve škole, oklamán v práci. Lhali nám v knihách a televizi. Dokonce i příbuzní a prarodiče. Vyrůstal jsem v iluzi, ve zvláštní době emancipace a matriarchátu. Byl jsem oklamán a uvěřil tomu: že ženy jsou stejné jako my - muži.