Trpíte depresí ?

Marnost, úzkost, prázdnota?
Panika, úzkost, zahlcení?
Jsou tohle stavy, které zažíváte?

Jste víc než vaše pocity.

Než to, čeho se bojíte. Než to, co o vás říkají ostatní.

Jste dost dobří

Takoví, jací jste. Narodili jste se takoví a takoví jste zůstali.

Trpíte depresí ?

Marnost, úzkost, prázdnota?
Panika, úzkost, zahlcení?
Jsou tohle stavy, které zažíváte?

Jste víc než vaše pocity.

Než to, čeho se bojíte. Než to, co o vás říkají ostatní.

Jste dost dobří

Takoví, jací jste. Narodili jste se takoví a takoví jste zůstali.

JSEM TU PRO VÁSPro vaši cestu z deprese

1. Vzpomeňte si na svoji hodnotu

Jste dostateční a úžasní takoví, jací jste. Pochopte a uznejte svoje dary, své talenty a schopnosti.
Sebedůvěra
Jste dost dobří, takoví, jací jste. Přestaňte se kritizovat. Začněte o sobě mluvit jinak.
Pochopte svůj životní příběh
Mělo to smysl. Všechno. Přestaňte litovat své minulosti. Jenom ji pochopte.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vera-mala-manzelstvi.png
Potřeby
Naslouchejte si. Poznejte a definujte své potřeby a začněte je bezodkladně naplňovat.
Nebuďte sami
Spojte se s člověkem, který vám pomůže vzpomenout si na svoji hodnotu a udržet s ní spojení.
Sebedůvěra
Jste dost dobří, takoví, jací jste. Přestaňte se kritizovat. Začněte o sobě mluvit jinak.
Pochopte svůj životní příběh
Mělo to smysl. Všechno. Přestaňte litovat své minulosti. Pochopte ji a otočte list.
Potřeby
Naslouchejte si. Poznejte a definujte své potřeby a začněte je bezodkladně naplňovat.
Nebuďte sami
Spojte se s člověkem, který vám pomůže vzpomenout si na svoji hodnotu a udržet s ní spojení.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vera-mala-manzelstvi.png

Potřebujete pomoci
se stavy deprese?

Kdo nezažije, nepochopí. Co Ti zase je? Proč Ti to je? Objektivní okolnosti zdají se být normální. Člověk přece nijak zvlášť netrpí. JENŽE! Vnitřní tupost, bolest, prázdnota, nejistota, zmatek.... Ztracené vedení. Ovlivní vás sebemenší nezdar či řeči okolí. Proč? Protože nemáte jistotu v sobě samých.... Přestali jsme si naslouchat a ztratili jsme spojení s tím, co doopravdy chceme. A nebo víru v to, že cokoliv dokážeme. Malé dítě chce chodit, jde a chodí, učí se to. Vstává a padá. Vůbec mu to nepřipadá divné a nikdy to nevzdává. Naopak. Baví ho to a nabývá důvěru s tím, jak se mu postupně daří ujít víc a víc kroků. Něco se mu povedlo. Člověk v depresi "zapomněl", co chce dělat a tak to nedělá a neroste a nevěří si. A při sebemenším neúspěchu se vzdává a vidí všechno černě. Kruh se uzavírá. Pojďte z něj vystoupit.

Když už nevíte kudy kam...Potřebujete pomoci
se stavy deprese?

Kdo nezažije, nepochopí. Co Ti zase je? Proč Ti to je? Objektivní okolnosti zdají se být normální. Člověk přece nijak zvlášť netrpí. JENŽE! Vnitřní tupost, bolest, prázdnota, nejistota, zmatek.... Ztracené vedení. Ovlivní vás sebemenší nezdar či řeči okolí. Proč? Protože nemáte jistotu v sobě samých.... Přestali jsme si naslouchat a ztratili jsme spojení s tím, co doopravdy chceme. A nebo víru v to, že cokoliv dokážeme. Malé dítě chce chodit, jde a chodí, učí se to. Vstává a padá. Vůbec mu to nepřipadá divné a nikdy to nevzdává. Naopak. Baví ho to a nabývá důvěru s tím, jak se mu postupně daří ujít víc a víc kroků. Něco se mu povedlo. Člověk v depresi "zapomněl", co chce dělat a tak to nedělá a neroste a nevěří si. A při sebemenším neúspěchu se vzdává a vidí všechno černě. Kruh se uzavírá. Pojďte z něj vystoupit.
Více o tom, jak vám koučink pomůže.

Vysoké nároky na dítě od rodičů a jejich neschopnost je naplnit, ústí ve vysoké nároky jedince na sebe sama. A neschopnost ji naplnit. Dítě pak ztrácí sebedůvěru. Člověk ztrácí víru v sebe i v to, že by mohl být spokojený a šťastný, protože se neustále cítí být nedostatečný.

Dle některých pramenů vzniká DEPRESE (press=tlak) dlouhodobým potlačením emocí. Potlačením sebe sama. Tím, že nedáme najevo své vlastní potřeby a utlačujeme tak sami sebe víc a víc do pozadí, až v podstatě přestaneme mít význam. Pro sebe, pro svět, pro okolí… NECÍTÍME SVŮJ VÝZNAM, ZTRÁCÍME TOUHU COKOLIV DĚLAT A MĚNIT, PROTOŽE NEVĚŘÍME, ŽE TO JDE. A CHCEME UNIKNOUT. UMŘÍT. NEBÝT.

A jak chceme nebýt a cítíme se mizerně, těžko jdeme mezi lidi. Co bychom jim říkali. Co bychom sdíleli? Takže se zavíráme do sebe a domů a případně se stýkáme jen s podobně laděnými lidmi. A tudíž zůstáváme žít v iluzi toho, že jsme nedostateční a že svůj život nemůžeme změnit. Trpíme nezájmem ostatních a ztrácíme chuť do života, ztrácíme radost, víru a zájem o cokoliv… Nakonec se začneme ostatních svým způsobem bát. Čím více se straníme společnosti, tím těžší je se do ní vracet. Bludný kruh se uzavírá. Sami sobě odpíráme společenský kontakt, který je nutnou podmínkou k „uzdravení“. Lidé, kteří se dostanou do léčeben se léčí ve skupinách. Aby si uvědomili svoji hodnotu. IZOLACE naproti tomu, která je a byla nejhorším trestem ve vězeních, naopak zabíjí. Potřebujeme být prospěšní a spojení.

Co s tím? Změna přesvědčení. Nebudte na sebe tvrdí. Je skvělé mít vysoké standardy, ale touha po dokonalosti je vykoupena bolestí a nespokojeností. Všeho s mírou. Většina lidí přeceňuje, co mohou udělat za rok. A podceňují, co přináší pomalý rozvoj krok za krokem. Nemusíte spěchat. Máte čas. Když dáte sami víc času, a budete k sobě víc laskaví, zjistíte, že máte světu hodně co dát. Ukážu Vám, co můžete udělat, abyste se začali na sebe a na svět dívat jinak. A uděláme to tak, abyste si to mohli užít. Uděláte si čas na to, abyste se mohli rozvíjet a najdete způsob, jak to udělat, abyste si to na té cestě užili.

Potřebujete pomoci
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Nevíme, co dělat. A nebo víme, ale máme strach. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. Ztrácíme sebedůvěru. Odkládáme. A točíme se v kruzích. Ať už se jedná o práci, vztahy nebo životní smysl, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat, zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.

Potřebujete pomoci
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Nevíme, co dělat. A nebo víme, ale máme strach. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. Ztrácíme sebedůvěru. Odkládáme. A točíme se v kruzích. Ať už se jedná o práci, vztahy nebo životní smysl, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat, zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.

2. Začněte žít .

Poznejte svůj dar. Své poslání. A schopnost být šťastní.
KROK 1Nastavení cílů
Někdy je problém jenom zástupný. Ujasněte si, co se děje. Zmapujte svoje situaci ze všech stran a zjistěte, co doopravdy potřebujete a chcete.
KROK 2Posílení sebedůvěry
Uvědomte si svoje svoje silné stránky. Zaměřte pozornost na pozitivní budoucnost. Posilte důvěru ve svou schopnost zvládnout cokoliv.
KROK 3Prozkoumání zdrojů
Zjistěte, jak se na své cestě cítit dobře bez ohledu na vnější proměnlivé okolnosti. Co vám přináší radost. A co naopak stres. První posilujte, druhé eliminujte.
KROK 4Navržení strategií
K Vašemu cíli vede více cest. Pomohu vám je objevit. Kde existuje jedno řešení, tam je i druhé, třetí, čtvrté. Při správném nastavení mysli, příležitosti vyhledají vás.
KROK 5Akční plán
Vytvoříme taktický plán, abyste se dostali z bodu, kde jste, do bodu, ve kterém chcete být. Začněte delat malé kroky, které povedou k velkým změnám.
KROK 6Monitoring pokroku
Co neměřím, to neřídím. Sebedůvěra stoupá s pokrokem. S akcí. Nezapomínejte se ohlédnout a ocenit své výsledky.
KROK 7Podpora, ocenění a spolupráce
Neznám nikoho, kdo by se šplhal na horu, aby pak koukal do zdi. Užijte si svůj výsledek. Jste úžasní. Oceňte sami sebe a s radostí se nechte ocenit. Jistit se parťákem a spolupracovat je samozřejmé.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/09/quote-ping.png

Smysl života je spojený s pocitem žít pro něco nebo pro někoho. Nenaplněná touha po smyslu se projevuje pocitem pustoty a prázdnoty.“

Viktor Emanuel Frankl

BUĎTE ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍZačněte hned
a změňte svůj život

Získejte motivaci, vedení a podporu, kterou potřebujete, aby se Váš život ubíral správnou cestou. Už na to nemusíte být sami!

BUĎTE ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍZačněte a změňte
svůj život ještě dnes

Získejte motivaci, vedení a podporu, kterou potřebujete, aby se Váš život ubíral správnou cestou. Už na to nemusíte být sami!