Individuální koučink
mění životy

Zažijte průlom ve svém životě. Nebo jen vyřešte naléhavou situaci. Pozvedněte svůj život na novou úroveň.

NAJDĚTE Řešení vašich problémů

Všichni víme, jak může být život složitý a náročný. Nemáme vždy odpovědi na všechny otázky. Jsem tu, abych Vám pomohla.

ZAŽIJTE Posun tam,
kde chcete být

Zjistěte, jestli jste na správném místě, jestli Vaše nespokojenost je jen dočasná a nebo je to známka toho, že je čas jít dál.

Individuální koučink
mění životy

Zažijte průlom ve svém životě. Nebo jen vyřešte naléhavou situaci. Pozvedněte svůj život na novou úroveň.

NAJDĚTE Řešení vašich
problémů

Všichni víme, jak může být život složitý a náročný. Nemáme vždy odpovědi na všechny otázky. Jsem tu, abych Vám pomohla.

Posun tam,
kde chcete být

Zjistěte, jestli jste na správném místě, jestli Vaše nespokojenost je jen dočasná a nebo je to známka toho, že je čas jít dál.

JSEM TU PRO VÁS Jednoduchý program pro váš spokojený život

1. Sebepoznání a změna myšlení

Uvízli jste v práci, která vás nebaví? Nejste si jistí, kterým pracovním směrem se vydat? Jste ve vztahu, kde cítíte víc bolesti než radosti? Prožíváte náročnou životní situaci? Nemůžete se rozhodnout? Nebo se dlouhodobě trápíte? Nebuďte na to sami. Koučink a terapie jsou cestou, díky níž najdete životní radost a rovnováhu. Používám systém prověřených kroků, který Vás vyvede z nejistoty, posílí Vaše sebevědomí a pomůže Vám vyrazit tím správným krokem vpřed.
Sebepřijetí
Jsem v pořádku takový jaký jsem. Mám svoje přednosti a své slabosti. Mé potřeby jsou v pořádku a jsem dost dobrý, jaký jsem. Jedině plně autentický, dosáhnu plné svobody a spokojenosti. Jsem svůj.
Sebedůvěra
Nikdo není důležitější osobou mého života než já. Já jsem kapitán. Já rozhoduji. Opouštím roli oběti, přijímám roli vůdce/tvůrce. Nestagnuji, konám.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vera-mala-manzelstvi.png
Sebepoznání
Znám své životní vize a hodnoty. Vím, kdo jsem. Co je pro mě důležité. Kam v životě směřuji a proč. Co potřebuji, abych měl ve svém životě rovnováhu. A co musím eliminovat, abych necítil stres.
Sebezměna
Měním své myšlení a návyky. Nastavuji mysl vítězů. Efektivně využívám dostupné nástroje ke změně nastavení své mysli. Změny vidím okamžitě, každý den.
Sebepřijetí - jsem dost dobrý
Jsem v pořádku takový jaký jsem. Mám svoje přednosti a své slabosti. Mám přirozené potřeby a jsem dost dobrý, jaký jsem. Jedině plně autentický, dosáhnu plné svobody a spokojenosti. Jsem svůj.
Sebedůvěra - tvůrce vs. oběť
Nikdo není důležitější osobou mého života než já. Já jsem kapitán. Já rozhoduji. Opouštím roli oběti, přijímám roli vůdce/tvůrce. Nestagnuji, konám.
Sebepoznání - vize a hodnoty
Znám své životní vize a hodnoty. Vím, kdo jsem. Co je pro mě důležité. Kam v životě směřuji a proč. Co potřebuji, abych měl ve svém životě rovnováhu. A co musím eliminovat, abych necítil stres.
Sebezměna - síla mysli
Měním své myšlení a návyky. Nastavuji mysl vítězů. Efektivně využívám nástroje k tomu, abych vytvořil nové, pozitivní nastavení mysli. Změny vidím okamžitě, každý den.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vera-mala-manzelstvi.png

Když už nevíte kudy kam... Potřebujete pomoci
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Toužíme po změně, ale máme strach. Nebo vůbec nevíme co dělat. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. A řešení je v nedohlednu. Ať už se jedná o vztahy, práci nebo smysl života, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat. Zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.

Když už nevíte kudy kam... Potřebujete pomoct
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Toužíme po změně, ale máme strach. Nebo vůbec nevíme co dělat. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. A řešení je v nedohlednu. Ať už se jedná o vztahy, práci nebo smysl života, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat. Zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.
Více o tom, jak vám koučink pomůže.

Všichni jsme se někdy v životě ocitli v nelehké situaci. Před rozhodnutím čehosi pro nás významného. Před začátkem nové pracovní kapitoly nebo naopak před koncem. Ať už se jedná o rozchod, výpověď v práci, začátek nové kariéry, úvahy o novém podniku, pocity míváme podobné: nervozita, napětí, pocit neschopnosti, nedůvěry v sebe sama se střídá s odhodláním a touhou uspět.

Nejsou to lehké situace a většinou není lehké jimi projít. Ale když už se odhodláme k akci a ke změně, měli bychom do ní dát vše. O to víc, jedná-li se o splnění snu či realizaci naší vize. Když to neuděláme my, nikdo jiný to za nás neudělá. Podobně z nás nikdo nesejme zodpovědnost za nás vlastní život a nikdo nám ji také nevezme 🙂.

Témata, která se mohou týkat nových konců nebo začátků a při nichž můžete koučink využít:

 • chci změnu, ale nevěřím si, že to dokážu
 • rozchod, hledání životního partnera
 • dilema – práce či rodina
 • mám několik možností, co dělat, ale nedokážu se rozhodnout
 • úvahy o změně zaměstnání
 • úvahy na téma budoucího profesního zaměření
 • návrat do práce po mateřské dovolené
 • jak skloubit práci a domácnost
 • začínám podnikat, bojím se, zda uspěju
 • již nepracuji – co v životě dál?
 • děti mimo domov
 • chuť se něco nového naučit – jak na to?

Tento výčet může mít  více položek. Je mnoho startovacích životních pozic a mnoho postojů k vlastní kariéře a vlastnímu životu. Když už se ale rozhodneme, že změnu uskutečníme, většinou se ji snažíme pomalu nebo rychleji naplnit. V případě, že se na své cestě setkáme s překážkami, je prospěšné najít  efektivní způsob, jak je překonat.

Koučink je v tomto směru dobrá volba – klient je vybízen k hlubším úvahám o nastávající změně. Zamýšlí se nad otázkami, které mu kouč klade a díky tomu zjišťuje, zda se ubírá směrem, který je pro něj prospěšný.

Zjišťuje, jak je možné překonávat překážkyučí se dobře organizovat čas a činnosti. Učí se jinak komunikovat… Na cestě k vlastnímu úspěchu se dozvídá mnohé o sobě samém, definuje své silné a slabé stránky a k těm zaujímá postoj.

Díky celému koučovacímu procesu si ve finále nastavuje změnu nejpodstatnější – změnu v myšlení, které se po koučovací sérii mění na myšlení pozitivní, na schopnost nacházet nová řešení, čelit výzvám.

A to je zásadní bonus koučinku: klient získá jasnost, sebedůvěru a hlavně know-how, jak se příště zvládnout komplikovanější situaci sám – bez kouče. Změna je tudíž trvalá!

Když už nevíte kudy kam... Potřebujete pomoci
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Toužíme po změně, ale máme strach. Nebo vůbec nevíme co dělat. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. A řešení je v nedohlednu. Ať už se jedná o vztahy, práci nebo smysl života, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat. Zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.

Když už nevíte kudy kam... Potřebujete pomoci
se sebedůvěrou?

Život se někdy může zkomplikovat. Nic se nedaří. Nebo se v jedné oblasti života daří a v dalších ne. Toužíme po změně, ale máme strach. Nebo vůbec nevíme co dělat. Cítíme se frustrovaní a bezmocní. A řešení je v nedohlednu. Ať už se jedná o vztahy, práci nebo smysl života, jsem tu pro Vás, abych Vám pomohla se zorientovat. Zjistit, jaký vše mělo smysl a sebejistě vykročit k progresivnímu úspěchu ve všech oblastech.

2. Strategie a akční plán

Každá cesta začíná prvním krokem, tedy i cesta řešení Vašeho problému. Pomohu Vám se zorientovat. Uvidět situaci z nadhledu. A v klidu zvolit řešení.
KROK 1 Nastavení cílů
Někdy je problém jenom zástupný. Ujasněte si, co se děje. Zmapujte svoje situaci ze všech stran a zjistěte, co doopravdy potřebujete a chcete.
KROK 2 Posílení sebedůvěry
Uvědomte si svoje svoje silné stránky. Zaměřte pozornost na pozitivní budoucnost. Posilte důvěru ve svou schopnost zvládnout cokoliv.
KROK 3 Prozkoumání zdrojů
Zjistěte, jak se v životě cítit dobře bez ohledu na vnější, proměnlivé okolnosti. Co vám přináší radost. A co naopak stres. První posilujte, druhé eliminujte.
KROK 4 Navržení strategií
K Vašemu cíli vede více cest. Pomohu vám je objevit. Při správném nastavení mysli, jde všechno snadněji a příležitosti si vás často vyhledají samy.
KROK 5 Akční plán
Vytvoříme taktický plán kroků, abyste se dostali z bodu A do bodu B. Začnete dělat malé kroky, které povedou k velkým změnám.
KROK 6 Monitoring pokroku
Co neměřím, to neřídím. Sebedůvěra stoupá s pokrokem. Nezapomínejte se ohlédnout, ocenit své výsledky a sdílet pokrok s okolím.

Co klienti říkají
o mé práci

Skrze terapie a koučink pomáhám lidem zažívat v životě více lásky, štěstí a úspěchu. Přečtěte si, jak to prožívají.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Děkujeme za pomoc s posílením našeho vztahu. Těžko popsat pár slovy. Měli jsme přijít dřív.

SOŇA a MARTIN

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Sezení neskutečně uteklo. Pomohlo mi uvidět věci z jiného úhlu pohledu a jít do akce.

ANDREA

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Pozitivní energie, uvolnění, naprosté pochopení. Našla jsem samu sebe. Děkuji.

IVETA

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Váš optimismus, vášeň a živelnost mě odzbrojily. Začal jsem cítit víru a naději.

ADAM

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Jsem vděčná za všechna naše setkání. Přijala jsem věci, jak jsou. Je to úlevné.

ANDREA

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Věra nás postrčila k akci, kterou jsme odkládali a která nám úplně změnila život. Děkujeme.

LUCKA a HONZA

BUĎTE ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍ Začněte hned
a změňte svůj život

Získejte motivaci, vedení a podporu, kterou potřebujete, aby se Váš život ubíral správnou cestou. Už na to nemusíte být sami!

BUĎTE ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍ Začněte hned
a změňte svůj život

Získejte motivaci, vedení a podporu, kterou potřebujete, aby se Váš život ubíral správnou cestou. Už na to nemusíte být sami!