„Pomozte lidem lépe myslet, neříkejte jim, co mají dělat!“

Tento citát Davida Rocka vystihuje podle mě koučink nejlépe. Koučink je seberozvojová metoda. Pracovat na zkvalitňování svých schopností a dovedností můžeme všichni a koučink je zde pro to, aby tuto aktivitu efektivně podporoval.

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/rozvoj-osobnosti-upravene.jpg

Koučink (koučing, coaching) je metoda rozvoje osobnosti.

Chce-li člověk něco ve svém životě změnit, něco se naučit - jinak komunikovat, zacházet se svým časem, zlepšit vztahy s lidmi, posílit sebevědomí, změnit práci - je koučink ideální možnost, jak svého cíle dosáhnout. Koučink upozorňuje na dovednosti a schopnosti člověka a pomáhá mu je rozvíjet. Otevírá dveře tomu, co v člověku již je, ale zatím to nebylo vidět. Člověk se poznává, akceptuje se takový, jaký je, uvědomuje si své pocity, stanovuje si životní cíle. Stává se tvůrcem svého života.

Koučink navozuje trvalou změnu v myšlení člověka.

Proces koučování je založen na kladení otázek ze strany kouče. Mnoha otázek. Otázek k zamyšlení se nad sebou samým - co chci, jak toho dosáhnout, jaké mám možnosti, kde a jak hledat řešení. Kvalitní koučovací proces ve svém důsledku mění myšlení a postoje koučovaného, pro přítomnost i pro budoucnost - řešení koučovaný příště najde i tam, kde by ho původně ani nehledal.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/blonde-2094172_1280-1.jpg
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/blonde-2094172_1280-1.jpg

Koučink navozuje trvalou změnu v myšlení člověka.

Proces koučování je založen na kladení otázek ze strany kouče. Mnoha otázek. Otázek k zamyšlení se nad sebou samým - co chci, jak toho dosáhnout, jaké mám možnosti, kde a jak hledat řešení. Kvalitní koučovací proces ve svém důsledku mění myšlení a postoje koučovaného, pro přítomnost i pro budoucnost - řešení koučovaný příště najde i tam, kde by ho původně ani nehledal.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/muzi-jednani-upravene.jpg

Koučink je partnerstvím - mezi koučem a koučovaným.

Koučink vychází z přesvědčení, že každý člověk má nástroje a možnosti, díky kterým může dosáhnout vytčeného cíle. Kouč koriguje uvažování člověka, sděluje, jak má člověk myslet s tím, že co si má myslet, nechává na koučovaném. Pomáhá koučovanému uvědomovat si rizika svých rozhodnutí, nést za ně odpovědnost a vidět situaci reálně.

Koučink má pevně stanovený rámec.

Kouč používá metody a prostředky k řízení koučovacího procesu, nicméně nic z toho si koučovaný nemusí uvědomovat. Díky tomu se z hlediska koučovaného může koučink jevit jako sled otázek a podnětů nutících koučovaného přemýšlet, hledat možnosti a řešení.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/sipky-nahoru-muz-upravene.jpg
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2020/10/sipky-nahoru-muz-upravene.jpg

Koučink má pevně stanovený rámec.

Kouč používá metody a prostředky k řízení koučovacího procesu, nicméně nic z toho si koučovaný nemusí uvědomovat. Díky tomu se z hlediska koučovaného může koučink jevit jako sled otázek a podnětů nutících koučovaného přemýšlet, hledat možnosti a řešení.
https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2016/07/quote-white.png

Koučink je životní postoj.
Jakmile se člověk začne orientovat na řešení, staví se tak ke všemu ve svém životě. Rozšíří si obzory, nachází nové možnosti.

Stává se inspirací pro jiné lidi.

Koučink je životní postoj.
Jakmile se člověk začne orientovat na řešení, staví se tak ke všemu ve svém životě. Rozšíří si obzory, nachází nové možnosti.

Stává se inspirací pro jiné lidi.

Jak probíhá koučink se mnou

Ve své praxi používám výsledkově orientovaný styl koučování. Ctím profesně-etické zásady ICF (International Coach Federation).

Při každém koučovacím sezení plně respektuji aktuální nastavení klienta, motivuji a vedu ho směrem, který si sám určil - cíl, kterého chce dosáhnout. Důležitý je pro mě závěr každého sezení - čemu se klient naučil, co si ze sezení odnáší, jaké úkoly hodlá realizovat do dalšího sezení, jaký přínos mělo pro něj sezení: zpětnou vazbu považuji za klíčovou pro další práci s klientem.

Jak probíhá koučink se mnou

Ve své praxi používám výsledkově orientovaný styl koučování. Ctím profesně-etické zásady ICF (International Coach Federation).

Při každém koučovacím sezení plně respektuji aktuální nastavení klienta, motivuji a vedu ho směrem, který si sám určil - cíl, kterého chce dosáhnout. Důležitý je pro mě závěr každého sezení - čemu se klient naučil, co si ze sezení odnáší, jaké úkoly hodlá realizovat do dalšího sezení, jaký přínos mělo pro něj sezení: zpětnou vazbu považuji za klíčovou pro další práci s klientem.