https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2021/01/adventure-1868817_1920-1280x853.jpg

A proč děláme další „nelogické“ věci?

Proč děláme věci, které děláme? 

Určitě to znáte: Ta práce mě už nebaví. Ale si radši volím setrvat i přes to, že mě to ničí.

Jaká síla pohání a formuje všechny naše emoce, činy, kvalitu života a nakonec i naše osudy?

Jsou to naše potřeby. Potřeby, kterých si často nejsme vědomi, neumíme je pojmenovat, ale podobně jako hlad nebo žízeň, když nejsou naplněné, strádáme. Jenže stejně jako si můžeme vybrat – výživné jídlo nebo fast food, můžeme si naplňovat potřebu významu smysluplnou prací a růstem ve firmě nebo naopak pitím alkoholu, tetováním po celém těle a snahou vyniknout jinak.

Někdy si destruktivním naplňováním potřeb značně komplikujeme životy.

Příklad – 6tileté dítě má hlavní potřebu významu. Potřebuje se cítit důležité, jedinečné, výjimečné, potřebné. A ocitne se v rodině dvou perfekcionistů, se starší velmi, šikovnou sestrou a nově narozeným přírůstkem. Svůj deficit potřeby cítit se výjimečný, oceněný a důležitý začne projevovat „urážením se“, provokací sourozenců, odmítáním se dělit o jídlo atd. Rodič je zmatený…..

Vysvětlení se nabízí poznáním základních lidských potřeb.

Zatímco každý z nás je jedinečný a formován svými individuálními životními událostmi a odpovídajícími emocemi, sdílíme také systémy chování, které obecně fungují stejným způsobem.

Tony Robbins během více než 40 let zkušeností zjistil, že existuje 6 lidských potřeb, které zásadně ovlivňují způsob, jakým se rozhodujeme.
Každý z nás upřednostňuje své potřeby odlišně a naše rozhodnutí jsou založena na tom, které potřeby klademe na první místo.

DŮLEŽITOST SPLNIT 6 ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB

Mnoho z našeho chování je založeno na tom, které z našich potřeb jsou nebo nejsou naplňovány.

V závislosti na tom, které ze základních lidských potřeb jsou ve vaší osobnosti nejdůležitější, můžete trávit spoustu času vědomě nebo podvědomě a snažit se jim vyhovět. A pokud neuspějete, může to negativně ovlivnit váš celkový pocit pohody. Vědět, která z vašich 6 potřeb je vaším hlavním motivátorem a jak to ovlivňuje vaši schopnost spojit se s ostatními a rozvíjet zdravé vztahy, je zásadní pro vaše pochopení toho, co vás řídí. Může vám to také pomoci lépe pochopit a spravovat spouštěče a mít pod kontrolou své vlastní emoce.

ŠEST HLAVNÍCH, LIDSKÝCH POTŘEB:

1. Jistota: jistota, že mám věci pod kontrolou a mohu se svým jednáním vyhnout bolesti a získat potěšení
2. Nejistota / rozmanitost: potřeba neznáma, změna, nové podněty
3. Význam: pocit jedinečnosti, důležitosti, zvláštnosti nebo být potřebný
4. Spojení / Láska: silný pocit blízkosti nebo spojení s někým nebo něčím
5. Růst: rozšíření kapacity, schopností nebo porozumění
6. Přispívání: smysl pro službu a zaměření na pomoc, rozdávání a podporu druhým

Každý hodnotí tyto základní lidské potřeby odlišně a způsob, jakým jsou pro nás řazeny, je důvod, proč jsme takovým člověkem, jakým jsme.

První čtyři potřeby v seznamu výše formují naši osobnost, zatímco poslední dvě (růst a přínos) formují naše duchovní potřeby.
Prostředky, kterými se lidé rozhodnou uspokojit těchto 6 lidských potřeb, jsou neomezené; hledáme naplnění prostřednictvím našich vztahů, kariéry, osobních zájmů a dalších.

Zde je více o základních lidských potřebách a jejich významu.

JISTOTA
Pokud je jistota jednou z vašich nejdůležitějších lidských potřeb, potřebujete se cítit jistě a bezpečně ohledně své budoucnosti. Když obdržíte pozitivní uznání, může to být doprovázeno potřebou jistoty, že uznání je autentické a bude pokračovat. Abyste mohli žít život plný jistoty, váš život musí zůstat stejný, což je téměř nemožné splnit. Uměle tak často ovládáte své prostředí změnou svých očekávání nebo vyhýbáním se novým situacím nebo lidem. Najdete způsoby, jak se pozitivně motivovat, a snažíte se trvale dosahovat stejných nebo lepších výsledků, abyste získali větší uznání. Tento proces vám poskytuje jistotu, že se svými činy buď vyhnete bolesti, nebo získáte potěšení, což naplňuje základní lidskou potřebu jistoty.

NEJISTOTA / ROZMANITOST
I když je důležité pochopit krásu nejistoty, ti, kteří to zažívají jako jednu ze svých nejzákladnějších lidských potřeb, to mohou zažít extrémně. Mohou se kvůli rozmanitosti zapojit do častých změn v zaměstnání nebo ve vztazích, nebo mohou podstupovat zbytečná rizika, aby dosáhli adrenalinu, po kterém touží. Pokud je však nejistota jednou z vašich nejlepších 6 základních lidských potřeb, nebudete se bát riskovat a nevyhnete se novým situacím nebo lidem.

VÝZNAM
Pokud je význam mezi dvěma z vašich hlavních lidských potřeb, pak součástí splnění této potřeby je získání uznání. To se může promítnout do touhy být viděn, slyšen a poslouchán – zkrátka chcete, aby si vás všimli. Měříte svůj význam podle toho, o čem si myslíte, že vás dělá jedinečným ve srovnání se všemi ostatními kolem vás. Uznání vám poskytuje pocit validace, díky kterému se budete cítit viděni, zvláštní a / nebo potřební. Uznání je hlavní hnací silou lidského chování, protože nám poskytuje měřicí systém pro analýzu a sledování našeho významu. Uznání je také nesmírně důležitou součástí udržení produktivity zaměstnanců. Ti, kdo nehledají pozitivní cesty, aby se cítili významní (například zlepšování se ve své práci), mohou nakonec učinit drastická opatření, aby se cítili dobře, jako jsou drogy, alkohol, časté hádky. Jiní se obklopují lidmi, které považují za méně kvalifikované nebo dokonalé, aby poskytovali kontrast k jejich vlastním úspěchům. Oba scénáře mohou vést ke zvýšení významu – ale ani jedno z těchto chování není zvlášť zdravé.

SPOJENÍ / LÁSKA
Pokud je spojení / láska vaší základní lidskou potřebou, neustále hledáte blízký vztah s někým nebo něčím. Opravdu chápete, že láska vás probudí k daru života. To může vést k neuvěřitelně naplňujícím vztahům, ale také to může způsobit, že obětujete péči o sebe, abyste se mohli starat o ostatní nebo udržovat partnerství. Případně velmi těžce nesete, když druzí nejsou tak loajální vašemu vztahu jako vy nebo občas upřednostňují místo času tráveného s vámi jiné aktivity.

RŮST
Ti, jejichž nejdůležitější potřebou je růst, se vždy snaží být lepší a více se učit. Jsou velmi dobří ve své práci, ale mají tendenci rychle skončit, jakmile věří, že již plně využili svého potenciálu. I když jejich neustálé úsilí o zlepšení zajišťuje, že se nikdy nebudou nudit, mohou díky perfekcionismu zanedbávat odpočinek a relaxaci, které potřebují k udržení zvládnutelné úrovně stresu a celkové životní rovnováhy.

PŘISPÍVÁNÍ
Tajemství života je dávání a ti, kteří zažívají přispívání jako jednu ze svých nejzákladnějších lidských potřeb, to vědí lépe než kdokoli jiný. Pokud potřebujete přispět, pravděpodobně to ve vaší komunitě udělá velký rozdíl. Můžete však ztratit ze zřetele skutečnost, že dárcovství by mělo začít doma, a při pokusech změnit svět zanedbávat své nejbližší.

Všechna dysfunkční chování vyplývají z neschopnosti pravidelně a důsledně naplňovat 6 základních lidských potřeb uvedených výše.

Pokud však rozumíte svým vlastním potřebám a psychologii, nemusíte se k destruktivním typům chování uchýlit. Lepším pochopením, které ze základních lidských potřeb jsou vaší hnací silou, si můžete stanovit cíle a implementovat pozitivní chování, které vám pomůže dosáhnout těchto cílů. Pochopení těchto potřeb a těch, kterým se snažíte v daném okamžiku vyhovět, vám může pomoci přijmout sílu růstu a vytvořit nové vzorce, které vedou k trvalému naplnění.

Chcete se dozvědět více o 6 základních lidských potřebách a o tom, jak jim dáváte přednost ve svém vlastním životě?
Nebo jak jim dávají přednost vaši blízcí.
Chcete lépe pochopit sebe a svoji rodinu či přátele?

Bez ohledu na to, co chcete – význam, jistota nebo láska a spojení, kontaktujte mě a společně najdeme způsob, jak naplnit Vaše potřeby tak, abyste žili život, po kterém dnes toužíte a který si zasloužíte.

Věra Nekvindová

Životní koučka, lektorka a terapeutka. Expertka na odhalení příčiny problému a nalezení řešení. Pracuje s páry, jednotlivci i dětmi. Během hodiny společně s vámi najde cestu k odstranění vašeho problému. Pomáhá v oblasti vztahů, komunikace, kariéry, rodičovství a depresí.