NezařazenéŠest základních potřeb

https://www.veranekvindova.cz/wp-content/uploads/2021/11/potreby-pixely-1280x853.png

Většina lidí sama sobě moc nerozumí. Přestože jsou lidé inteligentní, často jsou neznalí některých základů ovlivňujících jejich životy. I když se každý rodí s potenciálem, jen málokdo si jej ve skutečnosti uvědomuje a dokáže jej rozvíjet a nasměrovat k velikosti.

Tato schopnost se nazývá sebeuvědomění. A jak řekl Aristoteles, tato schopnost je ve skutečnosti počátkem veškeré moudrosti. Sebevědomí – atraktivní nápad, který se snažil prodat před tisíci lety – je vstupní branou k budování života prosperity.

Výzkum ukázal, že sebeuvědomění přímo souvisí jak s emoční inteligencí, tak s úspěchem. Je to dovednost – kterou lze rozvíjet důslednou praxí – díky níž si při stanovování cílů lépe uvědomujeme své vlastní silné a slabé stránky a skryté motivátory.

Tony Robbins, americký autor – veřejný mluvčí, životní kouč a filantrop – věří, že absence povědomí o šesti základních lidských potřebách brání mnoha lidem optimalizovat emoce, zdraví, vztahy, bohatství, obchod, psychologii a celkovou prosperitu.

Většina našich rozhodnutí a rozhodnutí je založena na tom, které z našich potřeb jsou nebo nejsou splněny. Obecně se Tony domnívá, že se snažíme jednu nebo dvě z těchto potřeb neustále uspokojovat – vědomě nebo podvědomě. Nepochopení nebo nenaplnění těchto potřeb může být katastrofální a negativně ovlivnit naši pohodu.

Robbins na základě svých čtyřiceti let výzkumu a zkušeností předpokládá, že „každý řadí tyto základní lidské potřeby jinak a způsob, jakým jsou seřazeny, je důvodem, proč jste jako člověk takový, jaký jste“.

Čtyři hlavní potřeby – jistota, nejistota (rozmanitost), význam a spojení (láska) utvářejí naši osobnost. Zatímco dva spodní – růst a příspěvek – utvářejí naše duchovní potřeby.

Nástroje nebo prostředky, kterými se lidé rozhodují k uspokojení těchto šesti lidských potřeb, jsou značně rozmanité. Pojďme se ponořit trochu hlouběji do těchto sil, které řídí a utvářejí všechny naše emoce, volby a nakonec kvalitu života.

 

Lidé, kteří považují jistotu za svou hlavní lidskou potřebu, chtějí mít pocit bezpečí a jistoty ohledně budoucnosti. Když lidé v této vrstvě obdrží pozitivní uznání, obvykle si chtějí být jisti, že je to autentické a že to bude pokračovat i v budoucnu. Také mají tendenci být méně otevření novým prostředím, situacím a lidem, ale neustále se snaží o sebezdokonalování a dosahování lepších výsledků.

Ti, kteří pociťují rozmanitost/nejistotu jako jednu ze dvou hlavních potřeb, jsou otevřenější novým zkušenostem, prostředí a lidem. „Mohou se zapojit do častých změn zaměstnání nebo vztahů kvůli rozmanitosti nebo zbytečně riskovat, aby dosáhli adrenalinového šoku, po kterém touží,“ říká Robbins.

Jedinci, kteří řadí význam jako jednu ze dvou hlavních potřeb, chtějí také získat uznání. Aktivně chtějí, aby si jich všimli, aby je viděli a naslouchali jim. Je to forma potvrzení, která s sebou přináší pocit důležitosti nebo zvláštní pocit. Jedná se o dvousečný meč, protože pokud nejsou prostředky odvození významu pečlivě promyšleny, mohou se snadno změnit v negativní vlivy – lidé se mohou nakonec obrátit k nadměrné konzumaci alkoholu nebo se často oddávat energii vyčerpávajícím hádkám.

Pro ty, kteří mají lásku jako jednu ze základních lidských potřeb, jsou blízké a intimní vztahy s někým nebo něčím životně důležité. To může mít také pozitivní i negativní vlivy. U prvního to může vést k hlubokým naplňujícím vztahům a u druhého může dokonce dojít ke kompromisu jako mechanismu k zachování partnerství.

Ti, jejichž hlavní potřebou je růst, se vždy snaží být lepší a učit se více. Jsou kompetentní, ale mají tendenci jít dál, jakmile cítí, že se propadají zpět do komfortní zóny. Jakmile cítí, že dosáhli svého plného potenciálu, tlačí na růst, aby se vyhnuli nudě. Perfekcionismus tyto lidi často brzdí. Také mají tendenci zanedbávat regeneraci a odpočinek, který je nezbytný pro zvládání stresu.

A naposled lidé, kteří řadí mezi své hlavní lidské potřeby přínos, mají vždy co nabídnout ostatním. Vědí, že na jejich autentickém hlasu, názoru nebo práci záleží. Díky dávání se cítí naživu. Díky tomu se cítí spojeni s něčím větším, než jsou oni sami.

Sebeuvědomění je, abychom to shrnuli, o pochopení vlastních potřeb, tužeb, nedostatků, zvyků a slepých míst, které z vás dělají jedinečného jedince, kterým jste.

Čím více jste introspektivní, tím lépe se přizpůsobujete měnícím se okolnostem a prostředí – zvláště pokud se ocitnete na dně. Cítíte se zmocněni zdvojnásobit své silné stránky a také určit oblasti, kde byste chtěli dosáhnout zlepšení.

Věra Nekvindová

Životní koučka, lektorka a terapeutka. Expertka na odhalení příčiny problému a nalezení řešení. Pracuje s páry, jednotlivci i dětmi. Během hodiny společně s vámi najde cestu k odstranění vašeho problému. Pomáhá v oblasti vztahů, komunikace, kariéry, rodičovství a depresí.